لوازم و قطعات جانبی و یدکی استوک (دست دوم) الکتروموتور

تخته کلمپ ABB / آ ب ب + زمینس / Siemens

تخته کلمپ ABB / آ ب ب + زمینس / Siemens

پایه الکتروموتور ایتالیایی

پایه الکتروموتور ایتالیایی

درب الکتروموتور دست دوم

درب الکتروموتور

تخته کلمپ الکتروموتور

ترمینال برق الکتروموتور

جعبه برق زیمنس

درب و جعبه ترمینال برق الکتروموتور

قطعات لوازم جانبی و یدکی الکتروموتور

پروانه خنک کننده الکتروموتور (فن الکتروموتور)

کاسه باد الکتروموتور

کاور پروانه(کاسه باد الکتروموتور)